Välj rätt EBR-ESA utbildning för din yrkesroll

För en säker arbetsmiljö krävs att du har förståelse för de risker som finns och det ansvar du har i ditt arbete. 

Varför behöver man EBR-ESA utbildning?

Välj rätt EBR-ESA utbildning för att skapa en säker arbetsmiljö och arbeta elsäkert. Man behöver kombinera god kunskap om elsäkerhet med tydlig förståelse om hur ansvaret i arbetet fördelas.

Alla som genomgår en ESA utbildning får kvalitetssäkrad leverans av godkänd utbildningsanordnare med certifierad lärare. Det innebär att dina medarbetare och kollegor som fått samma certifiering också har fått samma kunskap.

Vem ansvarar för elsäkerheten?

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har den kompetens dvs. det yrkeskunnande och erfarenhet som krävs för att genomföras arbetet och vet vilka risker som kan uppstå.

Innehavaren av elanläggningen ansvarar för att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen genomförs på sätt så det inte medför personskada det ska dessutom ledas och utförs av personer med rätt kompetens

Genom att låta era anställda gå vår ESA utbildning enligt EBR elsäkerhetsanvisningar säkerställer du dina medarbetarnas kompetens.

Varför ska man välja lärarledd EBR-ESA utbildning på plats eller via datorn istället för E-Learning?

Att ha en yrkeskunnig lärare och duktig pedagog som kursledare ger en överlägset bättre utbildning och är ett betydligt bättre sätt att använda sin tid än ett inspelat material.

Under utbildningen utbyts också erfarenheter med kollegor i branschen som är viktiga för ökad förståelse för risker i det dagliga arbetet.

Hur länge gäller min ESA, EBR utbildning?

Det vanligaste är att din ESA gäller 3 år. EBR kabelförläggning gäller dock 6 år men skall kompletteras med ESA-E2- Icke elektriskt arbete som gäller i 3 år, dessa nya regler trädde ikraft den 19 oktober -23

 

 

 

Vilken utbildning skall jag välja?

EBR-ESA-E:1  Elektriskt arbete

Hette tidigare ESA Fackkunnig Grund, ESA-19

Denna utbildning skall du gå om du arbetar på eller i anslutning till högspännings anläggningar, det gäller även om du leder eller planerar arbetet. Du behöver kunskap inom el för att bäst kunna tillgodogöra dig utbildningen. Utbildningen gäller 3 år.

EBR-ESA-E:1 Elektriskt arbete repetition

Hette tidigare ESA Fackkunnig Grund, ESA-19 Repetition

För dig som tidigare genomgått ESA Fackkunnig och behöver förnya ditt certifikat. Känner du dig ringrostig rekommenderar vi att du väljer en grundkurs istället. Repeteras inom 3 år

 

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Hette tidigare EBR-ESA Instruerad, ESA tillträde

Utbildning för dig som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på, eller i anslutning till högspänningsanläggning. Detta kan vara ex. bygg eller schakt arbete men också städ och underhållsarbete. Utbildningen är också lämplig för alla som har en ansvarsposition inom företaget ex. VD, övrig ledning, HR och HSE. Utbildningen gäller 3 år

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata

Hette tidigare ESA Röj

Arbetar du med röjningsarbete i eller i närhet till en ledningsgata är detta rätt utbildning för dig. Detta gäller oavsett om du arbetar med röjning för hand eller som maskinförare. Du behöver inga tidigare el kunskaper för att kunna gå denna utbildning. Utbildningen gäller i 3 år.

 

EBR-ESA-V1 Vattenvägar

Hette tidigare enbart ESA Vattenvägar

Utbildningen vänder sig till dig utför arbeten i eller vid vattenkraftanläggningar och vattenvägar, även du som leder eller planerar arbete ska ha genomgått utbildningen. Detta för att kunna identifiera och undvika elektriska risker och riskkällor under arbetet. Utbildningen gäller 3 år.

 

 EBR Kabelförläggning

Nya regler, Innan utbildningen skall man genomfört ESA-E2 Icke elektriskt arbete för giltigt certifikat.

Utbildningen är för dig som arbetar som maskinförare eller anläggningsarbetare och arbetar med kabelförläggning. Placerar du jordkabel i mark, sätter upp kabelskåp eller stolpar skall företaget kunna visa att alla anställda genomgått denna utbildning. Utbildningen gäller i 6 år 

 

EBR-ESA-E1 ESA Electrical work 

Previous name ESA Skilled

You should take this course if you work on or in connection with electrical power plants, even if you are managing or planning the work. You need knowledge in electricity to be able to best benefit from the education. The training is valid for 3 years.

Vi ger dig svar på dina frågor

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar.