YH Kurs, kostnadsfri kompetensutveckling

Elanläggningsansvar med underhållsrutiner och ökad personsäkerhet

Kursinformation

Elanläggningsansvar med underhållsrutiner och ökad personsäkerhet – En kort YH med kompetensutveckling inom elanläggningsansvar

Kostnadsfri utbildning för dig som har eller kommer inneha rollen som elanläggningsansvarig. Flexibelt upplägg med webbaserade föreläsningar och fysisk träff, 6 veckor med start i oktober

Det flexibla upplägget med webbaserade föreläsningar och träffar med praktiska övningar gör att utbildningen kan kombineras med visst arbete. Utbildarna är erfarna tekniker från branschen. I utbildningen blandas föreläsningar med arbete och övningar i grupp för erfarenhetsutbyte och reflektion.

Utbildningen är lämplig för dig som har arbetslivserfarenhet från el, elkraft eller eldistribution

Bristen på kompetens inom området Elanläggningsansvar innebär att antingen utses personer som inte har tillräcklig kompetens, detta riskerar att försämra både arbetsmiljö, öka elfaran samt minska produktions-säkerheten i anläggningen. Alternativt kommer start och driftsättning av anläggningar skjutas på vilket innebär att vi senarelägger starten av viktiga delar i vår omställning.

Efter genomför godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan med 30 YH poäng

Förkunskapskrav

Minst 6 månaders arbete inom service och underhåll av elektriska, mekaniska eller industriella anläggningar alternativt arbete inom industriell produktion.

 

 

Kursens startar i oktober

Ansökan öppnar inom kort!

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta oss!

Upplägg 

Utbildningen är riktad till de som idag jobbar och har därför ett upplägg med lärarledda föreläsningar via webben 1ggr i veckan, inläsnings material och gruppuppgifter  Föreläsningarna är på ca 3 timmar, det erbjuds handledartid för de studerande för extra tid med lärare och stöd med material och uppgifter.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Elsäkerhetsanvisningar
  • Kopplingsarbete
  • Styrning, övervakning och underhåll av elanläggningar
  • Driftsäkerhet för minskat produktionsbortfall
  • Dokumentationskraven i en elanläggning
  • Underhållsplan
  • Elsäkerhetsbesiktning
  • Riskanalyser för elarbete i anläggningen

Utbildningen leder till kompetens att inneha rollen som Elanläggningsansvarig och säkerställa och ansvara för att anläggningen är utförd enligt god elsäkerhetspraxis så att den ger betryggande säkerhet mot person eller sakskada på grund av el.