EBR kabelförläggning  med ESA-E2 Icke elektriskt arbete.

EBR kabelförläggning, nya krav på utbildning för maskinförare eller annat arbete vid högspänningskabel

Kursinformation

EBR kabel, utbildning är för dig som arbetar med kabelförläggning som maskinförare eller anläggningsarbetare. Placerar du jordkabel i mark, sätter upp kabelskåp eller stolpar skall företaget kunna visa att alla anställda genomgått denna utbildning.

Utbildningen vänder sig till den som arbetar med den särskilda verksamhetstypen kabelförläggning inom koncessionspliktiga nät. Det kan exempelvis vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och transportpersonal som är direkt inblandade i arbetet. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen EBR Kabel ska kursdeltagaren vara orienterad inom arbetsområdet på generell nivå.

Våra utbildare är mycket goda pedagoger med mångårig erfarenhet inom maskin och entreprenad. De är också mycket goda pedagoger såväl för platsbundna som distansutbildningar.

För platsbundna utbildningar erbjuder vi bekväma lokaler och bjuder på lunch och fika. För distansundervisning är det viktigt att du sitter vid en dator med stabil uppkoppling och använder headset och webbkamera.

Pris

Från 7 900 kr exkl. moms
I priset ingår avgift till Energiföretagen.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta oss!

En vecka innan kursen skickas kallelse ut med information om plats och tid alternativt webblänk till distansrummet samt digitalt studiematerial, låneböcker tillhandahålls för platsbunden undervisning. Provet genomförs digitalt och det är viktigt att ha med egen dator eller läsplatta till den platsförlagda kursen.

Ett par dagar innan kursstart registreras dina uppgifter på Energiföretagen/Wattityd, där har du en egen profil, Du kommer också få ett mejl från Energiföretagen/Wattityd med länk för att godkänna GDPR. I priset ingår avgift till Energiföretagen.

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; ”EBR Kabelförläggning” och EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete”. EBR Kabelförläggning är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete repeteras vart tredje år. De nya reglerna trädde ikraft den 19 oktober -23

Du väljer Grundkurs eller Repetition när du bokar

Efter EBR kabelförläggning utbildning ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ” Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21.1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19” i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • Känna till relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
  • Förstå arbetsmiljörisker och riskhantering vid kabelförläggning
    känna till miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
  • Förstå och kunna tillämpa kabelförläggning enligt publikation EBR Kabelförläggning max 145 kV, KJ41:21.1
  • Förstå och kunna tillämpa egenkontroll
  • Förstå och kunna tillämpa schaktning i anslutning till befintlig kabel (IN072:19