Vi engagerar oss för klimatet

Vårt företag arbetar aktivt med hållbarhet och klimatsmarta initiativ för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.
Det vi kan, det ska vi göra!

Vi står inför större utmaningar än någonsin tidigare, kan vi inte vända den globala uppvärmningen kommer vår planet att bli obeboelig. Det är lätt att tappa modet och känna vanmakt, men det finns fortfarande hopp. Vi låter klimathänsyn genomsyra vår verksamhet och lägger våra resurser där vi bäst kan göra skillnad. Här är några av våra pågående projekt.

 

  • Kollektivtrafiken och den billösa staden. Tillsammans med IUS Innovation, kommuner och regioner utvecklar vi ett antal korta YH utbildningar för att öka kunskapen om bl.a. kollektivtrafikens möjligheter, stadsplanering med människan i centrum och cykeln som färdmedel. Vi kommer få anpassa oss till ett nytt och hållbart sätt att resa också med hänsyn till miljö och social jämlikhet.
  • Digitalisering och automation är viktiga verktyg för att skapa en cirkulär produktion. Tillsammans med Volvo Group arbetar vi med kompetenshöjande insatser för operatörer och produktionspersonal i koncernen som kommer leda till snabbare förändring och utveckling till en hållbar produktion.
  • Elnätet och Eldistribution är en avgörande faktor för omställning och ökad elektrifiering i samhället. Åsbro Kursgård är en viktig aktör för Sveriges kompetensförsörjning inom området, vi är glada att få samarbeta och kunna stötta deras verksamhet.
  • Vindkraften är en viktig del av landets elproduktion och vi har mångårig erfarenhet från branschen. Vi verkar inom flera områden bl.a. i samarbete med duktiga utbildningsanordnare där vi bidrar vi med vår kompetens och utbildar inom elsäkerhet och vindkraftteknik