Amsacs bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Amsac AB är din anmälan bindande. Den är ombokningsbar fram till 2 veckor innan utbildningsstart. Se avbokningsregler för mer information.

Betalning

Kursavgift faktureras 7 dagar innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Inställd eller flyttad utbildning
Amsac förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar eller ändra planerad utbildningsdatum och/eller plats av utbildning. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver betalas ej.

Avbokningsregler

  • Avbokning meddelas skriftligt.
  • Vid avbokning tidigare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras ej utbildningsavgiften.
  • Vid avbokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften
  • Vid avbokning senare än 1 vecka innan utbildningsstarts debiteras hela utbildningsavgiften.

Ombokningsregler

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag, senast 24 timmar innan utbildningsstart. Meddela alltid oss om detta.

Ombokning av utbildning sker i dialog med Amsac. Vid ombokning gäller debitering av det första bokade tillfället. Ingen övrig debitering sker vid ombokning.